Werkwijze

Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek maak ik kennis met beide ouders tegelijk of met de ouders apart. Ik geef uitleg over de rol van Kindbehartiger. Jullie als ouders vertellen waar jullie hulp bij willen en samen maken we afspraken over de werkdoelen.

We bespreken de toestemming die nodig is om met de ondersteuning te starten en we bespreken de kosten van het traject. We maken afspraken die passen in jullie traject. Ieder traject is anders.  

Overeenkomst: De werkdoelen leggen we vast in de overeenkomst Kindbehartiger. De overeenkomst wordt ondertekend door jullie als ouders, door mij en door de kinderen. Of de kinderen ook de overeenkomst ondertekenen hangt af van hun leeftijd.

Kindgesprek: Ik ga (spelenderwijs) in gesprek met het kind en biedt ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling. Ik gebruik daarbij bijvoorbeeld het Mattenspel.

Oudergesprek:  Ik praat met jullie als ouders (dit kan ook apart van elkaar) over jullie beleving, wat jullie nodig achten voor jullie kind en wat de wensen zijn voor de toekomst.

Terugkoppeling: Tijdens een gesprek met jullie samen, of apart van elkaar, vertel ik over de bevindingen vanuit de kindgesprekken. Jullie krijgen tips en tools aangereikt.

Familieleden en partners van de ouders:  Ook andere familieleden, de (eventuele) partners en andere belanghebbenden kunnen in het traject betrokken worden als dat nodig is.

Werkdoelen: Tijdens het traject praten we over de werkdoelen en kunnen we telefonisch of per e-mail contact hebben.

Dossier: Ik houd in vertrouwen en voor eigen gebruik een dossier bij (zie onderaan de pagina de link naar de privacyverklaring).

Samenwerking professionals: Ik werk in overleg samen met andere professionals, zoals mediators, advocaten, kindertherapeuten, scheidingscoaches en instanties.

Eindgesprek: Als het traject bijna klaar is, dan hebben we samen met jullie kind en jullie (samen of apart van elkaar) een gesprek om het hele traject af te sluiten. We praten dan over de dingen die tijdens de gesprekken naar voren zijn gekomen. Tot slot maak ik een verslag. Daarmee is het traject afgerond. Vaak spreken we nog een proefperiode af. Dan kijken we samen of de afspraken die we gemaakt hebben, ook echt goed passen in jullie dagelijkse leven. Ook praten we in het eindgesprek over de mogelijkheid tot nazorg. 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen